יש לבדוק על ידי המעבדה שלכם לפי תקן 1205

צנרת מתחת לבנין

צנרת נקזים ומי גשמים מתחת למפלס 0.00

קולטני מי גשמים

צנרת אנכית של מי גשם בבנין

צמ"ג – ראשי תיבות של "צינור מי גשם". 
הצמ"ג הוא בעצם צינור אנכי אשר קולט את מי הגשמים של הגג שלכם ומוביל אותם אל הקרקע לאמצעי הניקוז המתאימים.
כל גג מחויב בצמ"ג אחד או יותר בהתאם לגודל הגג או המרפסת שלכם .
קוטר הצינור יהיה בהתאם לשטח הגג ולשטח הקירות הסובבים את הגג.
הצמ"ג יכול להיות מותקן על קיר הבנין, בתוך עמודי או קירות הבנין, או בקירותיו הפנימיים במקום המאפשר גישה לצורך תחזוקה. בכל המקרים יש לוודא אפשרות גישה לצורך תחזוקה ונקיון סתימות.

שלכם ,

תומר חן ריחאנה