היי חברים ,

מידע תכנוני חשוב לבקש לפני ביצוע רכישת מקרקעין או לפני ביצוע שינויים בו. על פי נהלי הועדות, לפני הגשת בקשה להיתר בנייה, חובה עליכם להמציא מידע תכנוני. תוקף המידע התכנוני שנמסר למבקש, תקף עד 6 חודשים מיום מסירתו.
עלות – בערך 200 שקלים.

לכל חלקה/מגרש בישראל יש הגדרות מדויקות כיצד ניתן לבנות בה, הכללים
מפורטים בת.ב.ע. = תוכנית בניין ערים, והם עוסקים בשאלות של כמה תוכלו "להתרחב" בשטח שלכם.
קווי בניין ,בכמה קומות ייבנה הבית שלכם ולאיזה גובה סופי הוא יגיע?
מהו גודלו המקסימלי של המבנה במ"ר ביחס לגודלו של השטח,בדרך כלל מדובר באחוזים כגון
כמה אחוזי הבנייה המותרים ביחס לגודלו של השטח שלכם ,האם הוא עומד בדרישות יציבות בסיסיות?
(חישוב סטטי), האם ניתן פיתרון נאות לחנייה ובהתאמה לתוכניות הפיתוח של השכונה?
איך הכביסה תוסתר , איזה גדרות יהיו לבית , האם חובה גג רעפים (אם אני זוכר נכון ,לדוגמא ברעננה) ת האם חייבים חיפוי חוץ של אבנים (ירושליים) ובכלל  האם הבית משתלב בסגנון הכללי של המבנים סביבו?
כלומר כל מועצה מגדירה את הת.ב.ע שלה בהתאם לאיך שהיא "רואה" את העיר.

כיצד מגישים בקשה למידע תכנוני

 כדי שההתייחסות לבקשה תהיה מקיפה ומקצועית, על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

  • פרטי המבקש – שם פרטי ומשפחה
  • כתובת המבקש – כתובת עדכנית
  • אמצעי ליצירת קשר – טלפון (בית, עבודה, טלפון נייד, פקס וכדומה)
  • גושים ו/או חלקות עליהם נדרש המידע
  • פירוט שאלות או פרוט של המידע המבוקש על משבצת הקרקע, כגון: ייעודי קרקע, זכויות בנייה, תשתיות, מצב תכנון סביבתי, אגרות היטלי השבחה וכדומה.

    שלכם ,

    תומר חן ריחאנה