בשיטה הסונית מצמידים מד תאוצה ) Accelerometer ( על ראש הכלונס ומכים בעזרת פטיש פלסטיק על מישור ראש
הכלונס, כתוצאה מכך נוצרים גלי קול . פענוח וניתוח הגלים על ידי מחשב נותן אינדקציה על רציפות הקלונס ועומקו

[read more="קרא עוד" less="קרא פחות"]  

ממליץ מאוד להשתמש בבדיקה זו , עלותה בערך 1000 שקלים אך מוסיפה לכם שקט , לכם ולמהנדס .

לצורך קבלת תוצאות אופטימליות יש להכין את השטח כך:(הכנה על ידי הקבלן )

 1. הבדיקה מבוצעת רק לאחר 7 ימים מיום היציקה , לפחות 7 ימים .
 2. מישור ראש הכלונס צריך להיות נקי: מבטון רזה )מיץ בטון( חלקי עץ )קרשים( חישוקים, בוץ מים, חלקים זרים חלקי בטון רופפים לכל חומר זר אחר.
 3. יש לסתת את ראש הכלונס 5-11 ס"מ עד לקבלת משטחים אופקיים.
 4. יש לאפשר גישה נוחה ובטוחה למרכז הכלונס חופשי מחישוקי ברזל ותפסנות.)הערה- במידה וקיימת תפסנות יש לאפשר גישה מקסימלית לראש הכלונס להנחת מד התאוצה והקשה בעזרת פטיש הפלסטיק.
 5. יש לוודא כי ביום הבדיקה קיימת תוכנית מתווה של הכלונסאות.
 6. יש לוודא כי קיימים כל הפרטים הנדרשים לביצוע הבדיקה כגון: תאריכי יציקה, חוזק וסוג הבטון פרטי מהנדסי הקרקע ואו מהנדס שלד הבניין וסקר קרקע.

דוגמאות לראשי כלונס מוכנים לבדיקה:

1

?

השיטה האולטרא סונית מבוססת על תוצאות קריאת גלים של שני חיישנים (משדר וקולט) המוחדרים לצינורות מתכת מלאים במים אשר מרותכים לכלוב הזיון של הכלונס.

לצורך קבלת תוצאות אופטימליות יש להכין את האתר כך:

 1. ■ לכלוב הזיון ירותכו לכל הפחות 2 צינורות מתכת בקוטר מינימלי של 2.5" (63 מ"מ) הקצה התחתון של הצינור אהיה אטום (נקבע על ידי יועץ הקרקע או המהנדס) .
 2. ■ הצינורות חייבים להיות מקבילים לכלוב הזיון אטומים וישירים ללא פגיעות ,שברים או סדקים.
 3. ■ הצינורות יהיו חתוכים בגובה של כ- 40 ס"מ מעל ראש הכלונס.
 4. ■ יש להחדיר מים לצינורות 24 שעות לפני הבדיקה. ולוודא כי אין בריחה של מים, במידה והמים בורחים משמע צינור הבדיקה פגום ולא ניתן לבצע את הבדיקה.
 5. ■ מומלץ לסגור את החלק העליון של הצינור בכדי שלא תהיה חדירה של חומר זר.
 6. ■ ביצוע הבדיקה אהיה החל מהיום ה-7 לאחר היציקה.
 7. ■ יש לוודא כי ביום הבדיקה קיימת תוכנית מתווה של הכלונסאות.
 8. ■ יש לוודא כי קיימים כל הפרטים הנדרשים לביצוע הבדיקה כגון: תאריכי יציקה,שיטת ביצוע היציקה,חתך הקרקע, חוזק וסוג הבטון פרטי מהנדסי הקרקע ואו מהנדס שלד הבניין ודרישותיהם (באם יש כאלה)
 9. ■ צינור אטום או פגום  שקיים סיכון כי החיישן "יתקע" בו לא אהיה ניתן לבצע את הבדיקה לכלונס.[/read]

בהצלחה !!!
תומר חן ריחאנה