השלב הראשון כשאתם מתחילים לבנות בית ומתחילים בתהליך קבלת היתר בנייה – מזמינים  מפה טופוגרפית מצבית.
עלות מדידה כזו בערך 1500 שקלים .
עלות כל המדידות עד טופס 4 אמור לעלות בערך 5000 שקלים .(1000 שקלים למדידה )
אתה תהיו זקוקים לעוד 3-4 מדידות תלוי באם יש לכם מרתף או לא.

טיפ: סיגרו מול חברת המדידות חידוש תאריך מפה ללא עלות ( תוקף מפה היא לחצי שנה ) תצטרכו את זה .
סגרתם ? הרווחתם ! (ואל תשכחו ממי קיבלתם את הטיפ 🙂 )

המפה הטופוגרפית מוגשת בקנה מידה אשר מאפשר להשוות אותה תכלס למה שקורה אצלכם בשטח ובצורה שתכיל כמה שיותר פרטים כגון גבהים, נקודות גובה, מצב קיים בשטח, כבישים, שוחות ביוב, עצים וכדומה.
לפני שהאדריכל מתכנן את הבית או התוספת לבית ואפילו לצורך הוספת ממ"ד או פרגולה יש צורך בהזמנת המפה הטופוגרפית שנעשית בשלב ראשון ממודד מוסמך כדי שהאדריכל ידע איך לתכנן את הבית במהלך הבניה.
המפה הטופוגרפית חייבת להתבצע ולהיות חתומה על ידי מודד מוסמך על מנת שתהיה מאושרת בוועדה המקומית ותאפשר לך להתחיל את תהליך הבניה או השינויים הרצויים בדרך הבטוחה ביותר

סימון קווי בנין:

לאחר קבלת היתר בניה מזמינים מהמודד המוסמך את סימון גבולות המגרש, סימון מיקום הבית בתוך המגרש וסימון גובה 00. בשלב זה המודד מסמן את השטח בו יבנה הבית לפי התכנון ולפי תכנית התב"ע והיתר הבניה. סימון קווי הבינין נועד להגדיר את קווי הבניה מגבולות החלקה.

בדיקת מסד :

לאחר יציקת היסודות מזמינים את המודד לבדוק ולאשר כי היסודות תואמים  להיתר הבניה – שלב  זה קריטי כדי למנוע ככל האפשר טעויות בבניה שלא לפי תוכנית ההיתר (וזה קורה חברים)
טיפ: תנו גם לקבלן לעבור על המדידות של חברת המדידות שהבאתם , לא פעם עולים על טעויות .

מדידה לטופס 4:

טופס 4 – הוא אישור הרשות המקומית, או מועצה מקומית לחיבור מים וחשמל לבית שבנייתו הסתיימה.

לאחר  סיום הבניה והפיתוח  מתבצעת מדידה נוספת כגון גדרות, חניה, וכו'  בצירוף איושר מודד מוסמך כי המבנה נבנה לפי היתר הבניה וזה מוגש עם סיום הבניה למהנדס הרשות המקומית.

בהצלחה !!!

תומר חן ריחאנה