Blank 500 x 500 (1)

מכון העתקות ודפוס חברת iprint

אין דברים כאלו !

הטבה קבוצתית להעתקות אור, צילומים וסריקות במחירים מ ד ה י מ י ם ,  עבורכם חברי קהילת בונים בית.    

** עלות משלוחים סך 25 ש"ח לכל משלוח.
** המחירים אינם כוללים מע"מ.

  • הדפסת תוכנית בשחור לבן מ"א – 2.5 ₪ למ"א

  • הדפסת תוכנית בצבע קווי מ"א – 5.5 ₪ למ"א

  • סריקת תוכנית בצבע/שחור לבן מ"א – 5 ₪ למ"א

  • למינציה לתוכנית מ"א – 11 ₪ למ"א

נוהל הרכישה

יש להירשם בטופס 

iprint

הצטרפו והתחילו לחסוך אלפי שקלים!

מצ״ב המחירון המלא עבורכם

בהצלחה !

תומר חן ריחאנה

מחיר יחידה תיאור פריט קוד
2.50

צילום תכנית ש/ל מ"א

01

3.00

צילום תכנית ש/ל A0

02

2.50

צילום תכנית ש/ל A1

03

2.50

פלוט ש/ל מ״א

19

3.00

פלוט ש/ל A0

20

2.50

פלוט ש/ל A1

21

1.50

פלוט ש/ל A2

22

0.75

פלוט ש/ל A3

23

5.50

פלוט צבע קווי מ"א

25

6.60

פלוט צבע קווי A0

26

5.50

פלוט צבע קווי A1

27

3.30

פלוט צבע קווי A2

28

1.65

פלוט צבע קווי A3

29

1.10

פלוט צבע קווי A4

30

11.00

למינציה לתכניות מ"א

37

14.40

למינציה לתכניות A0

38

11.00

למינציה לתכניות A1

39

7.20

למינציה לתכניות A2

40

5.00

סריקה ש/ל מ"א

41

6.00

סריקה ש/ל A0

42

5.00

סריקה ש/ל A1

43

5.00

סריקה בצבע מ"א

47

6.00

סריקה בצבע A0

48

5.00

סריקה בצבע A1

49