My Post (44)

וולטה סולר

וולטה סולאר קמה עם המשימה להאיץ את המעבר לאנרגיה סולארית על ידי שידוך בין מערכות סולאריות לגגות בצורה פשוטה, אסתטית ונגישה כלכלית. החברה מקימה, מתחזקת ומתפעלת מערכות סולאריות על גגות בתים פרטיים, מסחריים ומבני ציבור במגוון מודלי מימון – רכישה, ליסינג ושותפות. רוב האנרגיה שהאנושות צורכת היום בכדור הארץ, מקורה בשריפת דלקים פוסיליים, בעיקר נפט, פחם וגז טבעי. השימוש באנרגיה מתכלה גורמת לזיהום אוויר ומשפיעה על ההתחממות הגלובלית. וולטה לוקחת חלק במאמץ העולמי לפתרון הבעיה על ידי מעבר לשימוש באנרגיה סולארית נקייה וחסכונית.

הטבה רלוונטית למי שיש לו טופס 4 וגג מעל 60 מטרים רבועים. מי שיתקדם איתנו לפרויקט יזכה מאיתנו בחבילת הטבה לתחזוקת המערכת שנתקין לו ☀️ !

רישום להטבה כאן