תקציבי בניה

בית בשפלה 140 מטר

<div class="row mt-2 mb-2"> <div class="col s12 m3 l3 right"> <div id="card-alert" class="card cyan orange"> <div class="card-content white-text"> <p class="single-alert center" style="text-align: right;"><span class="mr-2 ng-binding tooltipped" data-position="bottom" data-delay="50" data-tooltip="בית חד קומתי בגליל" data-tooltip-id="2ca99f65-417
לפרטים נוספים

בית דו קומתי בגליל 180 מטר

בית בגליל 180 מטר  הערכה: 1,408,485 ש"ח+ 239,442מע"מ  בפועל 0 ש"ח+ 0מע"מ  עלות למ"ר: 9,155 ש"ח (עם 25% סטיה) 1. תכנון רישוי ויועצים תקציב מוערך184,800 ללא מעמ עלות בפועל 0 ללא מעמ + סעיף לביצ
לפרטים נוספים