אתר בונים בית  קיבל את תו אמון הציבור ומשתייך לנבחרת העסקים הטובים בישראל. תו אמון הציבור משרת את ציבור המשפחות הבונות ועוזר להם להבחין בין עסקים הגונים לאלו שקצת פחות.

מהו ארגון אמון הציבור (מלכ"ר) – לקידום הגינות בעסקים?

ארגון אמון הציבור הוא מלכ"ר הפועל לקידום הגינות בעסקים. בראש הארגון עומדת גלית אבישי הפועלת מזה למעלה מעשור בניהול גופים ציבוריים, לקידום תחום הצרכנות בישראל.

אמון הציבור, כארגון מידע, מפעיל מוקד לתלונות צרכנים, כשכל תלונה מטופלת על ידי הארגון ומצטרפת למאגר המידע על התנהלות כלל העסקים במשק.

הארגון מפרסם דוחו"ת דירוג ענפיים בהם מידע על התפלגות תלונות צרכנים בכל ענף. בנוסף, אמון הציבור מיידע את הציבור על נבחרת העסקים שהתחייבו לכללי ההגינות של הארגון ועומדים בבקרה הצרכנית. אמון הציבור הוא ארגון ללא כוונת רווח לקדם הגינות בעסקים שפועל בתחום האינטרס המשותף לצרכנים ועסקים הוגנים, במתכונת הנהוגה בעולם, ותוך שיתוף פעולה עם הארגון האמריקאי ה- ™BBB, הפועל זה כמאה שנים.

אמון הציבור, למעשה, יצר מנגנון שיאפשר זיהוי ברור של עסקים המתחייבים לפעול בהתאם לסטנדרטים גבוהים של הוגנות צרכנית תוך נכונות לעמוד בבקרה בתשלום של אמון הציבור.

אמון הציבור נותן מענה לבעיות העסק והצרכן על ידי אספקת מידע לציבור אודות עסקים וגופים ציבוריים שהתחייבו לעמוד באמות מידה צרכניות גבוהות ונמצאים בבקרה צרכנית. כלומר, עסקים שיתנהלו באופן המקפח זכויות צרכנים וימנעו מלתקן עוולות לא יוכלו להיות חלק ממחויבי אמון הציבור.תו אמון הציבור חשוב לצרכנים – כאשר צרכן יבקש לרכוש מוצר או שירות הוא ידע האם העסק התחייב לכללי אמון הציבור. כך יידע כי קנה במקום המחויב להגינות צרכנית ומבוקר על ידי אמון הציבור כך שאם יתעוררו בעיות – יש לו כתובת לפנות אליה ובטחון רב יותר בקניה.

עסקים ומוסדות ציבור מחויבים לכללי התנהלות צרכנית ראויה בהתאם לכללי אמון הציבור ועוברים לצורך קבלת התו תהליך ממושך של הפנמת הכללים בעסק ובקרה ולאחר קבלת התו הם בבקרת אמון הציבור בייחוד באמצעות תלונות הציבור. אמון הציבור בוחן את פעילות כלל העסקים במשק בהתאם לכללים אחידים ודירוג העסקים בכל ענף הינו בהתאם לכללי הארגון. הכללים שקופים לכלל הציבור ועסקים המחויבים לכללי הארגון עוברים תהליך של הטמעת הכללים בפעולתם.בונים בית כפלטפורמה חברתית שמה במרכז החשיבות שלה את היושר וההגינות עבור משפחות הבונים.  בזכות המשפחות קיבלנו את תו האמון ועליו אנו אמונים.