תכנון
תחום הסבר יחידת קניה כמות מחיר יחידת חישוב כמות מחיר
אדריכל חובה קומפ' 1.0
50,000.0
קומפ 1.0
50,000.0
מהנדס חובה קומפ' 1.0
10,000.0
קומפ 1.0
10,000.0
אגרת בניה חובה קומפ' 1.0
12,000.0
קומפ 1.0
12,000.0
אגרת ביוב חובה קומפ' 1.0
22,000.0
קומפ 1.0
22,000.0
היטל השבחה חובה קומפ' 1.0
45,000.0
קומפ 1.0
45,000.0
מודד 3
מדידות
קומפ' 1.0
4,000.0
קומפ 1.0
4,000.0
יועץ תקציב הכרחי קומפ' 1.0
5,000.0
קומפ 1.0
5,000.0
עיצוב פנים אופציונלי קומפ' 1.0
22,000.0
קומפ 1.0
22,000.0
הדמיות אופציונלי קומפ' 1.0
3,500.0
קומפ 1.0
3,500.0
מכון העתקות חובה קומפ' 1.0
1,500.0
קומפ 1.0
1,500.0
מעבדת בטון חובה קומפ' 1.0
3,500.0
קומפ 1.0
3,500.0
פינוי פסולת חובה קומפ' 1.0
1,000.0
קומפ 1.0
1,000.0
יועץ איטום אופציונלי קומפ' 1.0
10,000.0
קומפ 1.0
10,000.0
סקר עצים חובה
לחלקם בהתאם למועצה
קומפ' 1.0
1,500.0
קומפ 1.0
1,500.0
יועץ תנועה חובה
לחלקם בהתאם למועצה
קומפ' 1.0
1,500.0
קומפ 1.0
1,500.0
יועץ בריכות חובה
לחלקם בהתאם למועצה
קומפ' 1.0
1,500.0
קומפ 1.0
1,500.0
יועץ בטיחות חובה קומפ' 1.0
1,500.0
קומפ 1.0
1,500.0
יועץ בית חכם אופציונלי קומפ' 1.0
500.0
קומפ 1.0
500.0
יועץ קרקע חובה קומפ' 1.0
4,500.0
קומפ 1.0
4,500.0
יועץ אלומיניום אופציונלי קומפ' 1.0
15,000.0
קומפ 1.0
15,000.0
אדריכל נוף הכרחי קומפ' 1.0
6,500.0
קומפ 1.0
6,500.0
יועץ תאורה אופציונלי חודש 1.0
450.0
קומפ 1.0
450.0
הכנות לבניה
גדר איסכורית קומפ' 1.0
5,000.0
קומפ 1.0
5,000.0
גדר רשת אדומה קומפ' 1.0
2,000.0
קומפ 1.0
2,000.0
שרותים כימיים חודש 1.0
450.0
חודש 1.0
450.0
עבודות עפר וקידוחים
עבודות כלים הסבר יח'
קניה
כמות
יח' קניה
מחיר
יחידת קניה
יח'
חישוב
כמות
יחידות חישוב ביחידת קניה  
מחיר
יחידת חישוב
טרקטור עבודת
טרקטור עם כף
י"ע 1.0
1,500.0
י"ע 1.0
1,500.0
בובקט½ עבודת
בובקט עם כף
י"ע 1.0
1,500.0
י"ע 1.0
1,500.0
מכולה מכולה
פסולת בניין
קומפ' 1.0
1,250.0
קומפ' 1.0
1,250.0
משאית½ משאית
להוצאת אדמה
קומפ' 1.0
700.0
קומפ' 1.0
700.0
מחפר שרשראות עבודות
חציבה
י"ע 1.0
3,500.0
י"ע 1.0
3,500.0
הובלת מנוף י"ע 1
4,000.0
י"ע 1.0
4,000.0
הובלת כלי לשטח קומפ' 1
3,000.0
קומפ' 1.0
3,000.0
אדמה גננית ומצעים הסבר יח'
קניה
כמות
יח' קניה
מחיר
יחידת קניה
יח'
חישוב
כמות
יחידות חישוב ביחידת קניה  
מחיר
יחידת חישוב
אדמה גננית כולל הובלה ופ=
יזור
המחיר
כולל פיזור האדמה ע"י טרקטור
קוב 1.0
120.0
קוב 1.0
120.0
מצעים מהודקים סוג א'  כולל הובלה ופיזור קוב 1.0
100.0
קוב 1.0
100.0
קידוחים הסבר יח'
קניה
כמות
יח' קניה
מחיר
יחידת קניה
יח'
חישוב
כמות
יחידות חישוב ביחידת קניה  
מחיר
יחידת חישוב
קידוח באדמה רגילה מ"א 1.0
35.0
מ"א 1.0
35.0
קידוח מיקרו פייל מ"א 1.0
130.0
מ"א 1.0
130.0
קידוח משולב מ"א 1.0
150.0
מ"א 1.0
150.0
יום עבודה מקדח רגיל י"ע 1.0
3,500.0
י"ע 1.0
3,500.0
יום עבודה M-250 י"ע 1.0
6,000.0
י"ע 1.0
6,000.0
יום עבודה מייקרופייל י"ע 1.0
6,000.0
י"ע 1.0
6,000.0
יום עבודה מקדח משולב י"ע 1.0
6,000.0
י"ע 1.0
6,000.0
הובלת מקדח קומפ' 1.0
3,000.0
קומפ' 1.0
3,000.0
גליל קרטון לכלונס יח' 1.0
60.0
יח' 1.0
60.0
בניה בבטון
ארגז פוליביד לקורה מ"א 1.0
5.0
מ"א 1.0
5.0
ארגז פוליביד לרצפה מ"ר 1.0
25.0
מ"ר 1.0
25.0
יריעות פוליטילן בעובי 0.3= מ"ר 1.0
3.0
מ"ר 1.0
3.0
גליל
קרטון לעמוד
יחידה 1.0 ₪ 60.0 יח' 1.0 ₪ 60.0
בטון ב-30 שאוב כולל משאבה קוב 1.0 ₪ 260.0 קוב 1.0
260.0
עבודות בטון
משטח בטון עובי 10 ס"מ ע׽
ܠמצעים
מ"ר 1.0 ₪ 250.0 מ"ר 1.0
250.0
משטח בטון עובי 15 ס"מ ע׽
ܠמצעים
מ"ר 1.0 ₪ 300.0 מ"ר 1.0
300.0
בניית מדרגות חיצוניות בבית יח' 1.0 ₪ 400.0 מ"א 1.0
400.0
ברזל
טון ברזל  טון 1.0 ₪ 2,600.0 טון 1.0
2,600.0
כלונסאות מרותכות טון 1.0 ₪ 3,000.0 טון 1.0
3,000.0
רשת ברזל לריצפת בטון דקה= מ"ר 1.0 ₪ 15.0 מ"ר 1.0
15.0
פח איסכורית ליציקה מ"ר 1.0 ₪ 15.0 מ"ר 1.0
15.0
בלוקים
בלוק איטונג קוב 1.0 ₪ 500.0 מ"ר 0.4
200.0
בלוק רביד זהב מ"ר 1.0 ₪ 165.0 מ"ר 1.0
165.0
בלוק שחור עובי 20 ס"מ מ"ר 1.0 ₪ 40.0 מ"ר 1.0
40.0
בלוק שחור עובי 10 ס"מ מ"ר 1.0 ₪ 30.0 מ"ר 1.0
30.0
ממ"ד
מערכת ממ"ד רגילה יח' 1.0
4,000.0
קומפ' 1.0
4,000.0
מערכת ממ"ד עם דלת הזזה= יח' 1.0
5,500.0
קומפ' 1.0
5,500.0
מערכת עומר למזגן בממ"׽
Ӽ/td>
הכנה
למזגן בממ"ד
יח' 1.0
850.0
קומפ' 1.0
850.0
פלדה דקת דופן 
לוחות וחיפויים
לוח דיימונד 18 מ"מ לוח 2=
.9 מ"ר
המרה
למ"ר
מ"ר 2.9
142.0
מ"ר 1.0
49.0
איטונג טק 5 ס"מ 1.8X0.5 נמכר
לפי מ"ר
מ"ר 1.0
55.0
מ"ר 1.0
55.0
איטונג טק 7.5 ס"מ 1.8X0.5 נמכר
לפי מ"ר
מ"ר 1.0
95.0
מ"ר 1.0
95.0
אקווה פנל 2.4X1.2 לוח 2.9 המרה
למ"ר
מ"ר 2.9
164.2
יח' 1.0
56.6
גווארדקס נמכר
לפי מ"ר
מ"ר 2.9
75.4
מ"ר 1.0
26.0
ברגים½ הסבר יח'
קניה
כמות
יח' קניה
מחיר
יחידת קניה
יח'
חישוב
כמות
יחידות חישוב ביחידת קניה  
מחיר
יחידת חישוב
בורג FIX32 20
ברגים למ"ר
בורג 250
118.0
מ"ר 20.0
9.4
בורג מקסי קודח לאקווה פנ=
ל SB-39
20
ברגים למ"ר
בורג 250
89.3
מ"ר 20.0
7.1
בורג גבס  20
ברגים למ"ר
בורג 250
42.0
מ"ר 20.0
3.4
בורג איסכורית 100 ללא שיי׽
җԼ/td>
10
ברגים למ"ר
בורג 250
50.0
מ"ר 10.0
2.0
בידוד½ הסבר יח'
קניה
כמות
יח' קניה
מחיר
יחידת קניה
יח'
חישוב
כמות
יחידות חישוב ביחידת קניה  
מחיר
יחידת חישוב
צמר זכוכית 12 ק"ג/קוב &qu=
ot;2
גליל
מבצע  24 מ"ר
מ"ר 24
96.0
מ"ר 1.0
4.0
צמר זכוכית 24 ק"ג/קוב גליל
מבצע 12 מ"ר
מ"ר 12
85.2
מ"ר 1.0
7.1
פלציב½ גליל
מבצע 24 מ"א
מ"א 24
48.0
מ"ר 1.0
2.0
לוח פוליסטרן 2 ס"מ טיח
בשני הצדדים
מ"ר 1
38.0
מ"ר 1.0
38.0
לוח פוליסטרן 3 ס"מ טיח
בשני הצדדים
מ"ר 1
40.0
מ"ר 1.0
40.0
TYVEK – חסם אדים המרה
למ"ר
מ"ר 112
878.0
מ"ר 1.0
7.8
רשת שיריון גליל
מבצע 50 מ"ר
מ"ר 50
100.0
מ"ר 1.0
2.0
חסם אדים ניילון גליל
מבצע 100 מ"ר מרובע </sp= an>
מ"ר 100
200.0
מ"ר 1.0
2.0
תופסן סרט כמות
יחידות במ"ר
יח' 1
2.0
מ"ר 0.8
1.7
חומרי מליטה מריחה ודבקים
שחל גרין
(טיח גמיש)
דלי
מבצע 8 מ"ר
מ"ר 8
205.0
מ"ר 1.0
25.6
דבק איטונג 5 ס"מ שק
מבצע 25 מ"ר מרובע.
מ"ר 25.0
60.0
מ"ר 1.0
2.4
דבק איטונג 7.5 ס"מ שק
מבצע 22 מ"ר מרובע
מ"ר 22
60.0
מ"ר 1.0
2.7
מרק אפור לאקווה פנל (חיצ׽
֗W٩
שק
מבצע 14 מ"ר
מ"ר 14
182.9
מ"ר 1.0
13.1
סרט שריון לאקווה פנל גליל
מבצע 43 מ"ר
מ"ר 43
94.7
מ"ר 1.0
2.2
רשת שיריון כחולה לאקווה =
פנל
 גליל מבצע 50 מ"ר מ"ר 50
367.5
מ"ר 1.1
8.1
שכבה צמנטים חיצונית שק
מבצע 4 מ"ר
מ"ר 4
77.0
מ"ר 1.0
19.3
דבק לשימוש פנימי מ"ר 9.2
53.0
מ"ר 1.0
5.8
פריימר פנימי לאקווה פאנ׽
ܼ/td>
מ"ר 93
280.0
מ"ר 1.0
3.0
גבס 
קונסטרוקציה הסבר יח'
קניה
כמות
יח' קניה
מחיר
יחידת קניה
יח'
חישוב
כמות
יחידות חישוב ביחידת קניה  
מחיר
יחידת חישוב
קונסטרוקציית גבס לקיר מ"ר 1
20.0
מ"ר 1.0
20.0
קונסטרוקציית גבס לקיר מ"ר 1
20.0
מ"ר 1.0
20.0
קונסטרוקצית תקרת גבס מ"ר 1
20.0
מ"ר 1.0
20.0
לוחות גבס 
לוח גבס לבן 1.44X1.22 12 חישוב
לפי מ"ר
מ"ר 1
12.0
מ"ר 1.0
12.0
לוח גבס לבן 1.44X1.22 16 חישוב
לפי מ"ר
מ"ר 1
14.9
מ"ר 1.0
14.9
לוח גבס לבן 1.44X1.22  12 ארבע פאזות חישוב
לפי מ"ר
מ"ר 1
15.0
מ"ר 1.0
15.0
לוח גבס ורוד 1.44X1.22 12 חישוב
לפי מ"ר
מ"ר 1
11.0
מ"ר 1.0
11.0
לוח גבס ורוד 1.44X1.22 16 חישוב
לפי מ"ר
מ"ר 1
16.0
מ"ר 1.0
16.0
לוח גבס ירוק1.44X1.22 12 חישוב
לפי מ"ר
מ"ר 1
11.0
מ"ר 1.0
11.0
לוח גבס ירוק1.44X1.22 16 חישוב
לפי מ"ר
מ"ר 1
16.0
מ"ר 1.0
16.0
טואלטיקה ואינסטלציה
חומר לבן הסבר יח'
קניה
כמות
יח' קניה
מחיר
יחידת קניה
יח'
חישוב
כמות
יחידות חישוב ביחידת קניה  
מחיר
יחידת חישוב
אסלה סמויה יח' 1.0
800.0
יח 1.0
800.0
אסלה רגילה יח' 1.0
435.0
יח 1.0
435.0
אמבט קומפלט כולל ברז ומח=
סום
יח' 1.0
1,018.0
יח 1.0
1,018.0
ברז מים חמים קרים יח' 1.0
254.0
יח 1.0
254.0
ברז נשלף למטבח יח' 1.0
300.0
יח 1.0
300.0
ברז מים קרים יח' 1.0
110.0
יח 1.0
110.0
ארון כיור + מראה 65 ס"מ יח' 1.0
850.0
יח 1.0
850.0
ארון כיור + מראה 85 ס"מ יח' 1.0
1,100.0
יח 1.0
1,100.0
נקודת רחצה מקלחת מושלם יח' 1.0
1,100.0
יח 1.0
1,100.0
כיור מטבח בודד יח' 1.0
430.0
יח 1.0
430.0
כיור רחיצת ידים יח' 1.0
110.0
יח 1.0
110.0
דוד שמש  יח' 1.0
3,900.0
יח 1.0
3,900.0
אינטרפוץ 4 דרך יח' 1.0
600.0
יח 1.0
600.0
אינטרפוץ 3 דרך יח' 1.0
390.0
יח 1.0
390.0
מחיר נקודה עבודה וחומר ש=
חור
הסבר יח'
קניה
כמות
יח' קניה
מחיר
יחידת קניה
יח'
חישוב
כמות
יחידות חישוב ביחידת קניה  
מחיר
יחידת חישוב
נקודת מים חמים קרים לכיו=
ר  + דלוחין
יח' 1.0
1,200.0
יח 1.0
1,200.0
נקודת ביוב + מים לאסלה יח' 1.0
1,200.0
יח 1.0
1,200.0
נקודת מים לאמבט כולל דלו=
חין ואביק
יח' 1.0
1,200.0
יח 1.0
1,200.0
נקודת מים קרים + דלוחין יח' 1.0
1,200.0
יח 1.0
1,200.0
נקודת מים קרים ללא דלוחי=
ן
יח' 1.0
600.0
יח 1.0
600.0
נקודת מקלחת +אינטרפוץ 4 ד=
רך ודוש ראש מהקיר
יח' 1.0
1,200.0
יח 1.0
1,200.0
נקודת חיבור למדיח מים + ד=
לוחין
יח' 1.0
600.0
יח 1.0
600.0
נקודת חיבור למכונת כביס׽
Ԡמים + דלוחין
יח' 1.0
1,200.0
יח 1.0
1,200.0
חיבור מקרר לנקודת מים + ב=
רז ניתוק
יח' 1.0
600.0
יח 1.0
600.0
נקודת מים לדוד שמש יח' 1.0
1,200.0
יח 1.0
1,200.0
נקודת ניקוז למזגן יח' 1.0
600.0
יח 1.0
600.0
בניית מערך לאסלה תלויה+ ׽
WڗїӗɗԠמוסתרת
יח' 1.0
1,200.0
יח 1.0
1,200.0
התקנת אמבט כולל קיר מיסת=
ור ומילוי בפולאוריטן
מוקצף
יח' 1.0
1,000.0
יח 1.0
1,000.0
מרזב לגג כולל עבודה מ"א 1.0
170.0
מ"א 1.0
170.0
צמ"ג כולל עבודה מ"א 1.0
180.0
מ"א 1.0
180.0
ראש לקליטת מי גשם יח' 1.0
700.0
יח' 1.0
700.0
ברך תחתונה למי גשם יח' 1.0
100.0
יח' 1.0
100.0
שוחות ביוב עד 80 ס"מ עו׽
ߗǠ1.2 מ'
יח' 1.0
1,600.0
יח' 1.0
1,600.0
הגבהה לשוחת ביוב יח' 1.0
200.0
יח' 1.0
200.0
קו ביוב "6 עד עומק 1.2 מ"א 1.0
160.0
מ"א 1.0
160.0
חשמל
תאורה ושקעים הסבר יח'
קניה
כמות
יח' קניה
מחיר
יחידת קניה
יח'
חישוב
כמות
יחידות חישוב ביחידת קניה  
מחיר
יחידת חישוב
מנורה עם מפסק (כולל מחלי׽
àונגד מים )
יח' 1.0
180.0
יח' 1.0
180.0
מנורה על הקו יח' 1.0
85.0
יח' 1.0
85.0
שקע 10A יח' 1.0
180.0
יח' 1.0
180.0
שקע 16A ישיר
ללוח
יח' 1.0
220.0
יח' 1.0
220.0
שקע 16AX3 יח' 1.0
500.0
יח' 1.0
500.0
מערכת שקעים כוללת יח' 1.0
750.0
יח' 1.0
750.0
נקודות
נקודת טלפון יח' 1.0
150.0
יח' 1.0
150.0
נקודת טלוויזיה יח' 1.0
150.0
יח' 1.0
150.0
נקודת תקשורת יח' 1.0
150.0
יח' 1.0
150.0
נקודת רמקול יח' 1.0
100.0
יח' 1.0
100.0
נקודה לתנור חימום במקלח׽
ʼ/td>
יח' 1.0
220.0
יח' 1.0
220.0
נק' לדוד יח' 1.0
350.0
יח' 1.0
350.0
נק' לתריס חשמלי יח' 1.0
250.0
יח' 1.0
250.0
נק' למזגן חד פאזי יח' 1.0
250.0
יח' 1.0
250.0
נק' למזגן תלת פאזי יח' 1.0
350.0
יח' 1.0
350.0
נק' לפעמון יח' 1.0
350.0
יח' 1.0
350.0
נק' למאוורר יח' 1.0
180.0
יח' 1.0
180.0
נק' לוונטה יח' 1.0
180.0
יח' 1.0
180.0
נק' למערכת הזעקה יח' 1.0
150.0
יח' 1.0
150.0
הכנה לנקודת מתח נמוך,TV , תקשורת ללא
אביזר קצה
יח' 1.0
100.0
יח' 1.0
100.0
לוחות
לוח חשמל ראשי 40AX3 36
מקום בלוח
יח' 1.0
4,500.0
יח' 1.0
4,500.0
לוח חשמל ראשי 25AX3 36
מקום בלוח
יח' 1.0
2,500.0
יח' 1.0
2,500.0
לוח חשמל משני 16AX3 24
מקום בלוח
יח' 1.0
1,500.0
יח' 1.0
1,500.0
לוח תקשורת יח' 1.0
1,500.0
יח' 1.0
1,500.0
לוח תקשורת משני יח' 1.0
850.0
יח' 1.0
850.0
שונות
גלאי עשן יח' 1.0
500.0
יח' 1.0
500.0
הארקת יסוד יח' 1.0
2,500.0
יח' 1.0
2,500.0
מספר בית  יח' 1.0
250.0
יח' 1.0
250.0
חיבור לקו ראשי כולל סליל=
ת קו 20 מ'
יח' 1.0
2,500.0
יח' 1.0
2,500.0
בדיקת תקינות מתקן החשמל =
על ידי בודק מוסמך
יח' 1.0
1,500.0
יח' 1.0
1,500.0
ריצוף
הסבר יח'
קניה
כמות
יח' קניה
מחיר
יחידת קניה
יח'
חישוב
כמות
יחידות חישוב ביחידת קניה  
מחיר
יחידת חישוב
ריצוף גרניט פורצלן 60/60 מ"ר 1.0
60.0
מ"ר 1.0
60.0
ריצוף גרניט פורצלן 33/33 אנטי
סליפ
מ"ר 1.0
40.0
מ"ר 1.0
40.0
חיפוי קיר מקלחת מ"ר 1.0
50.0
מ"ר 1.0
50.0
חיפוי קיר מטבח מ"ר 1.0
45.0
מ"ר 1.0
45.0
טיח 
חומר הסבר יח'
קניה
כמות
יח' קניה
מחיר
יחידת קניה
יח'
חישוב
כמות
יחידות חישוב ביחידת קניה  
מחיר
יחידת חישוב
חומר טיח פנים קוב 1.0
1,500.0
מ"ר 0.0
30.0
חומר טיח ממ"ד קוב 1.0
1,000.0
מ"ר 0.0
20.0
חומר טיח חוץ קוב 1.0
1,500.0
מ"ר 0.0
30.0
חומר שליכט צבעוני טמבור =
M-70
דליים גלון 1.0
20.0
מ"ר 1.0
20.0
חומר טיח תרמי 5ס"מ קוב 1.0
1,428.0
מ"ר 0.1
100.0
איטום
הסבר יח'
קניה
כמות
יח' קניה
מחיר
יחידת קניה
יח'
חישוב
כמות
יחידות חישוב ביחידת קניה  
מחיר
יחידת חישוב
איטום רצפת מרתף (על בסיס =
בטון רזה)
מ"ר 1.0
110.0
מ"ר 1.0
110.0
איטום קירות מרתף מ"ר 1.0
175.0
מ"ר 1.0
175.0
התמנת צינור שרשורי 110 מ&qu=
ot;מ + בד גיאו טכני +
חצץ
מ"א 1.0
125.0
מ"א 1.0
125.0
טרוסיל לקורות קשר צד
אחד
מ"א 1.0
20.0
מ"א 1.0
20.0
איטום חדר רטוב קומפ' 1.0
1,500.0
יח' 1.0
1,500.0
רולקת איטום בין הרצפה לק=
יר
מ"א 1.0
30.0
מ"א 1.0
30.0
איטום הגג כולל קלקר בטקל=
ויריעות
מ"ר 1.0
160.0
מ"ר 1.0
160.0
איטום אדניות מ"ר 1.0
130.0
מ"ר 1.0
130.0
שכבת מחסום אדים מ"ר 1.0
0.0
מ"ר 1.0
0.0
עצר מים של סיקה מ"א 1.0
26.0
מ"ק 1.0
26.0
דלתות
דלת כניסה יח' 1.0
8,500.0
יח' 1.0
3,500.0
דלת מישנית יח' 1.0
2,800.0
יח' 1.0
2,200.0
דלת הזזה פנים למינטו יח' 1.0
2,500.0
יח' 1.0
2,500.0
דלת פנים פשוטה יח' 1.0
1,200.0
יח' 1.0
1,200.0
דלת הזזה לתוך הקיר יח' 1.0
4,500.0
יח' 1.0
4,500.0
דלת פנים נגד מים יח' 1.0
1,600.0
יח' 1.0
1,600.0
צבע
צביעת הבית בסופרקריל שלוש
֗שכבות
מ"ר 1.0
30.0
מ"ר 1.0
30.0
בצוע שפכטל שתי ידיים על כל הקירות והתקרות מ"ר 1.0
30.0
מ"ר 1.0
30.0
ביצוע שפכטל שלוש ידים על
כל הקירות והתקרות
מ"ר 1.0
40.0
מ"ר 1.0
40.0
ביצוע שפכטל אמריקאי + צבע
חומר ועבודה
מ"ר 1.0
55.0
מ"ר 1.0
55.0
שיש ואבן 
אדני חלון רוחב עד 35 ס"מ
עובי 3 ס"מ
אבן
חברון מלוטש
מ"א 1.0
130.0
מ"א 1.0
130.0
קרניז שיש רוחב עד 35 ס"מ
עובי 5 ס"מ
אבן
חברון מלוטש
מ"א 1.0
160.0
מ"א 1.0
160.0
חיפוי
מדרגה בשיש סטנדרטי עובי 3 ס"מ
אבן
חברון מלוטש
מ"א 1.0
380.0
מ"א 1.0
380.0
מזגנים
הכנה למזגן עד 2 כ"ס וצינור עד 3 מ' בין
המנוע למזגן
יח' 1.0
600.0
יח 1.0
600.0
חציבות הכנות למיזוג יח 1.0
110.0
יח 1.0
110.0
מערכת סינון לממ"ד יח' 1.0
3,000.0
מ"א 1.0
3,000.0
מערכת עומר לממ"ד יח' 1.0
850.0
מ"א 1.0
850.0
גג רעפים 
גג רעפים תקני מ"ר 1.0
550.0
מ"ר 1.0
450.0
גג רעפים על בסיס שלדת פלדה מ"ר 1.0
300.0
מ"ר 1.0
250.0
ארגז רוח  מ"ר 1.0
290.0
מ"ר 1.0
290.0
עלות עבודה
עבודה על שלד בטון מ"ר 1.0
600.0
מ"ר 1.0
600.0
עבודה על מרפסת קונסטרוקטיבית מ"ר 1.0
300.0
מ"ר 1.0
300.0
עבודת טיח חוץ מ"ר 1.0
90.0
מ"ר 1.0
90.0
עבודת טיח פנים מ"ר 1.0
90.0
מ"ר 1.0
90.0
עבודת שליכט מ"ר 1.0
50.0
מ"ר 1.0
50.0
עבודת רצף סטנדרטי מ"ר 1.0
130.0
מ"ר 1.0
130.0
עבודת התקנת תקרת גבס קונס' + לוחות מ"ר 1.0
75.0
מ"ר 1.0
75.0
עבודת התקנת קיר גבס מ"ר 1.0
50.0
מ"ר 1.0
50.0
התקנת קיר איטונגטק מ"ר 1.0
60.0
מ"ר 1.0
60.0
התקנת קיר אקווה פאנל מ"ר 1.0
60.0
מ"ר 1.0
60.0
התקנת קיר דנס גלס מ"ר 1.0
60.0
מ"ר 1.0
60.0
עבודת התקנת מייטק י"ע 1.0
2,500.0
י"ע 1.0
2,500.0
תוספת עבודה בניית ממ"ד
בבניה מתקדמת
קומפ' 1.0
12,000.0
קומפ' 1.0
12,000.0
תוספת עבודת בטון בכל קומה בניה מתקדמת קומפ' 1.0
10,000.0
קומפ' 1.0
10,000.0
עבודת תכנון אינדן לפי
מ"ר רצפה
מ"ר 1.0
20.0
מ"ר 1.0
20.0
בדיקות
בדיקת איזוטסט יח' 1.0
400.0
יח' 1.0
400.0
גלגלון יח' 1.0
2,500.0
יח' 1.0
2,500.0
ביטוח קבלני יח' 1.0
3500.0
יח' 1.0
4,000.0
מתכלים יח' 1.0
5,000.0
יח' 1.0
5,000.0
פיגומים  יח' 1.0
8,000.0
יח' 1.0
8,000.0
שרוול למייבש כביסה יח' 1.0
500.0
יח' 1.0
500.0
הכנה לגז בתוך הבית מ"א 1.0
45
יח' 1.0
1,000.0
הובלה חריגה יח' 1.0
1,500.0
יח' 1.0
1,500.0
תקורות
מנהל פרוייקט חודש 1.0
25,000.0
יח' 1.0
25,000.0
משרד תפעול אחורי חודש 1.0
40,000.0
יח' 1.0
40,000.0
הנהלת חשבונות חודש 1.0
5,000.0
יח' 1.0
5,000.0