מחירון עלויות בניה , שיפוץ ושינויי דיירים מבית טופ רמדור !
המחירון משמש ככלי עזר לבחינת עלוית במטרה לקבל קריאת כיוון תקציבית.
הסכומים המוצגים משקללים ניהול , עבודה וחומר וכוללים מע"מ.
לאחר שימוש במחשבון נכון לעיין במידע שבאתר בונים בית ולהיוועץ בנו ובחברי הקהילה דרך קבוצות השיתוף.
בהצלחה !!!
תומר חן ריחאנה