בית בגליל 180 מטר 

הערכה: 1,408,485 ש"ח239,442מע"מ 

בפועל 0 ש"ח0מע"מ 

עלות למ"ר: 9,155 ש"ח (עם 25% סטיה)

1. תכנון רישוי ויועצים

תקציב מוערך184,800 ללא מעמ
עלות בפועל ללא מעמ
+ סעיף לביצוע תקציב מוערך עלות בפועל
edit
אדריכל 30,000 0
edit
מפקח 85,000 0
edit
מהנדס 7,000 0
edit
מודד 2,500 0
edit
יועץ קרקע 1,400 0
edit
חיבור חשמל קבוע 7,000 0
edit
מידע תיכנוני 200 0
edit
אגרת היתר ועדה מקומית 6,000 0
edit
הסכם פינוי פסולת 900 0
edit
מכון בדיקת בטון 1,800 0
edit
הדפסות מכון העתקות 2,500 0
edit
ביטוח בניה 3,000 0
edit
אגרת ביוב 30,000 0
edit
יועץ משכנתא 7,500 0

2. פנים המבנה

תקציב מוערך806,535 ללא מעמ
עלות בפועל ללא מעמ
+ סעיף לביצוע תקציב מוערך עלות בפועל
edit
שלד 394,000 0
edit
אינסטלציה 41,000 0
edit
חשמל 45,000 0
edit
איטום 31,000 0
edit
ספי חלונות 7,000 0
edit
טיח שחור ושליכט 90,000 0
edit
גג רעפים חשוף 23,000 0
edit
אלומיניום 100,000 0
edit
ריצוף עבודה 42,000 0
edit
צבע 25,000 0
edit
עבודות כלליות 6,000 0
edit
משקוף עיוור דלתות 1,500 0
edit
הכנת צנרת גז 1,035 0

3. חוץ המבנה

תקציב מוערך50,500 ללא מעמ
עלות בפועל ללא מעמ
+ סעיף לביצוע תקציב מוערך עלות בפועל
edit
עבודות פיתוח 14,000 0
edit
מחפרון 5,000 0
edit
פינוי פסולת 3,500 0
edit
גינה 28,000 0

4. מערכות הבית

תקציב מוערך39,550 ללא מעמ
עלות בפועל ללא מעמ
+ סעיף לביצוע תקציב מוערך עלות בפועל
edit
מיזוג אוויר 30,000 0
edit
דוד שמש 4,800 0
edit
התקן מיזוג לממד 650 0
edit
מסנן ממ״ד 2,100 0
edit
כיבוי אש 2,000 0

5. גמרים

תקציב מוערך327,100 ללא מעמ
עלות בפועל ללא מעמ
+ סעיף לביצוע תקציב מוערך עלות בפועל
edit
מעקות חוץ 50,400 0
edit
מעקה מדרגות פנים 1,000 0
edit
פרגולות 27,000 0
edit
עבודות גבס 11,000 0
edit
נגרות 65,000 0
edit
דלתות פנים 20,700 0
edit
דלת חוץ 11,000 0
edit
ריצוף וסניטריה 82,000 0
edit
מטבח 40,000 0
edit
שייש קייסר 13,000 0
edit
חברת ניקיון 4,000 0
edit
התקנת גז 2,000 0