עודכן לאחרונה בתאריך 01-12-2018 על ידי תומר חן ריחאנה

בית בשפלה 140 מטר

<div class=”row mt-2 mb-2″>
<div class=”col s12 m3 l3 right”>
<div id=”card-alert” class=”card cyan orange”>
<div class=”card-content white-text”>
<p class=”single-alert center” style=”text-align: right;”><span class=”mr-2 ng-binding tooltipped” data-position=”bottom” data-delay=”50″ data-tooltip=”בית חד קומתי בגליל” data-tooltip-id=”2ca99f65-4171-3074-e822-bbba1dfa737e”>בית בגליל 180 מטר </span></p>

</div>
</div>
</div>
<div class=”col s12 m3 l3 right” style=”text-align: right;”>
<div id=”card-alert” class=”card cyan orange”>
<div class=”card-content white-text”>
<p class=”single-alert center”><span class=”mr-2 ng-binding”>הערכה: 1,408,485 ש”ח</span><span class=”mr-2″>+ <u class=”ng-binding”>239,442</u><span class=”mr-1″>מע”מ</span></span><span class=”tooltipped” data-position=”bottom” data-delay=”50″ data-tooltip=”טיפים וניהול התקציב הנכון שלך” data-tooltip-id=”d516da06-13b6-79db-c166-2198a83de70f”><a class=”mr-1 white-text mb-1 ng-isolate-scope ng-scope” data-target=”addModalyoutube” data-dismissible=”false”><u class=”ng-scope”> </u></a></span></p>

</div>
</div>
</div>
<div class=”col s12 m3 l3 right” style=”text-align: right;”>
<div id=”card-alert” class=”card cyan orange”>
<div class=”card-content white-text”>
<p class=”single-alert center”><span class=”mr-2 ng-binding”>בפועל 0 ש”ח</span><span class=”mr-2″>+ <u class=”ng-binding”>0</u><span class=”mr-1″>מע”מ</span></span><span class=”mr-1 tooltipped” data-position=”bottom” data-delay=”50″ data-tooltip=”טיפים וניהול התקציב הנכון שלך” data-tooltip-id=”5cf84c0a-f030-366f-20a3-aeb67a0a19de”><a class=”mr-1 white-text mb-1 ng-isolate-scope ng-scope” data-target=”addModalyoutube” data-dismissible=”false”><u class=”ng-scope”> </u></a></span></p>

</div>
</div>
</div>
<div class=”col s12 m3 l3 right” style=”text-align: right;”>
<div id=”card-alert” class=”card lime darken-4″>
<div class=”card-content”>
<p class=”single-alert center”><span class=”mr-2″><span class=”white-text ng-binding”>עלות למ”ר: 9,155 <span class=”mr-1″>ש”ח (עם 25% סטיה)</span></span></span></p>

</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=”row”>
<div class=”col s12 m6 l4 right ng-scope” style=”text-align: right;”>
<div class=”card”>
<div class=”card-content cyan white-text center”>
<div class=”card-stats-number mt-7″>
<h4 class=”ng-binding”>1. תכנון רישוי ויועצים</h4>
</div>
<h6 class=”card-stats-compare”>תקציב מוערך<span class=”cyan text text-lighten-5 mr-1 ng-binding”>184,800 </span><span class=”thin”>ללא מעמ</span></h6>
<div class=”card-stats-title”>עלות בפועל <span class=”cyan text text-lighten-5 mr-1 ng-binding”>0 </span><span class=”thin”>ללא מעמ</span></div>
</div>
<div class=”card-content”>
<div id=”budget0″ class=”center active”>
<div class=”row”>
<div class=”col s12″>
<table class=”highlight bordered responsive-table1″ style=”height: 440px;” width=”918″>
<thead>
<tr>
<th class=”text-center right-align ng-isolate-scope” data-target=”addModal” data-dismissible=”false”><span class=”right btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan tooltipped ng-scope” data-position=”bottom” data-delay=”50″ data-tooltip=”הוספת סעיף לשלב תכנון רישוי ויועצים” data-tooltip-id=”7837fd10-034c-48eb-6b02-a2e968f87017″><span class=”ng-scope”>+</span></span></th>
<th class=”text-center right-align”>סעיף לביצוע</th>
<th class=”text-center right-align”>תקציב מוערך</th>
<th class=”text-center right-align”>עלות בפועל</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”אדריכל כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”2de2a980-5033-d893-2c79-b850512df13d”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”c0302389-dd63-6caf-2d79-9d56c5b53c13″>אדריכל</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”576ece41-8d85-a858-0f8f-c56e7868b1e5″>30,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”0ac4d3be-711c-58f9-dcb8-7fca55411aba”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מפקח כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”07b6c4b9-f0e5-8223-7f9f-684973dd147d”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”d0fb11f0-9135-8a67-7591-10251eb232b9″>מפקח</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”79ba0dcc-85da-05e3-4ee1-09a6142e241a”>85,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”02d38ac5-1975-c071-6d34-c9b543c6263b”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מהנדס כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”5c2b03bb-4adc-14e4-afe1-7a854c4d1d90″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”10023213-8193-c9ad-134e-2df8c7e74131″>מהנדס</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”7ede3f68-5b2d-5226-c4cc-90f0ae93d54a”>7,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”cc273f7c-0fbe-e264-d44c-d6a721f92ae4″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מודד כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”bc7e3175-3e66-0681-7aa8-eab1a60640d9″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”e0af875d-461a-e1a5-5311-f5ec5ebfad4b”>מודד</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”1a67d2b6-4413-a931-1102-5837dda7114f”>2,500</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”639f96b4-963e-19e5-6695-8ff7f0b8c4da”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”יועץ קרקע כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”32db1707-1427-e196-474f-11b4a41780e1″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”0a444cd4-de36-f49b-9a2e-178d901f0cd0″>יועץ קרקע</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”6ebf447e-3194-c31a-4f27-193495d0b414″>1,400</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”a9b451e9-fd32-f3b1-145d-d2f49a310420″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”חיבור חשמל קבוע כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”4bfa8c96-ac39-f181-8324-0ab5aa2b9366″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”416a7318-6b7e-85fa-23d1-e9742db293b1″>חיבור חשמל קבוע</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”19345638-a879-bd0e-4962-7331269b7f8a”>7,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”4e0cda9f-6d2b-fa72-ee06-93a58392c35b”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מידע תיכנוני כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”7b47e240-1345-60bd-cd85-2fb7322dec33″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”97362738-6443-5dd7-b2ca-1cf55116db46″>מידע תיכנוני</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”d6ffbce4-294a-ad27-e77a-188a1a92ebb6″>200</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”20a38ad9-35d9-912a-51cd-3222a6a6876d”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”אגרת היתר ועדה מקומית כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”55d0966f-3016-c56e-37ef-ec2f7cd677c8″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”166dd0c5-af74-c9f3-bd4b-0c6cbf6c74bf”>אגרת היתר ועדה מקומית</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”0c97e51a-6825-a84a-46e8-cc6882bc6dbb”>6,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”1a9c7d2b-ba56-ff79-1a42-0d4b6ba2f842″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”הסכם פינוי פסולת כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”74f56473-f04d-903c-4741-723add703beb”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”331522d4-3c06-3829-ca8f-e19edb445352″>הסכם פינוי פסולת</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”8e91f19e-6efb-dc41-d284-4d335622271b”>900</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”6a4b2b98-14c4-dc25-2d85-a13489a91b62″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מכון בדיקת בטון כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”86482de3-d2fe-ef1e-39b8-489b540f340f”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”e418a31c-db49-c1cd-7fcd-08e352616de7″>מכון בדיקת בטון</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”b679ac38-5095-a1f4-ce0b-5645bca2f7f5″>1,800</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”a24b1d47-565d-7e5b-de06-4de6132d0a55″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”הדפסות מכון העתקות כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”d144b29f-f779-ac95-b66d-aad723477510″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”0398efb0-4b42-7666-a1c6-991106e05de0″>הדפסות מכון העתקות</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”81997c2a-1694-aaf5-7406-12b84e82a393″>2,500</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”e74806ce-65ed-1092-6c79-3a20ec0c74e6″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”ביטוח בניה כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”3f41ae6d-65e5-de7c-0ac5-667b34aad706″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”2b68b201-18ab-1e96-a918-9878b68a4687″>ביטוח בניה</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”79e16ecc-2d1e-a18e-905e-2a33387b4ae0″>3,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”fd9d8aba-b25d-4768-c3c5-5c36aa720fbe”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”אגרת ביוב כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”b88b26d7-36e0-0540-69c7-26d4efc789bf”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”a1a30b83-bc3d-1be9-a5bc-58cf09a575a0″>אגרת ביוב</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”cac157c6-f8a2-bf38-e4b1-69f48fcdb054″>30,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”a6b61427-3b4c-98df-c64c-56c5ecc164ef”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”יועץ משכנתא כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”521a6bf5-8d94-e84d-b943-08309cfe4858″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”830e8c0f-ad49-03ec-9267-78e0ab71298d”>יועץ משכנתא</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”303a93f5-2f98-c973-30db-6a6f6ed72228″>7,500</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”8c237f2a-6968-39de-3de0-5c91f054eedc”>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id=”bottom0″></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=”col s12 m6 l4 right ng-scope” style=”text-align: right;”>
<div class=”card”>
<div class=”card-content cyan white-text center”>
<div class=”card-stats-number mt-7″>
<h4 class=”ng-binding”>2. פנים המבנה</h4>
</div>
<h6 class=”card-stats-compare”>תקציב מוערך<span class=”cyan text text-lighten-5 mr-1 ng-binding”>806,535 </span><span class=”thin”>ללא מעמ</span></h6>
<div class=”card-stats-title”>עלות בפועל <span class=”cyan text text-lighten-5 mr-1 ng-binding”>0 </span><span class=”thin”>ללא מעמ</span></div>
</div>
<div class=”card-content”>
<div id=”budget1″ class=”center active”>
<div class=”row”>
<div class=”col s12″>
<table class=”highlight bordered responsive-table1″ style=”height: 453px;” width=”925″>
<thead>
<tr>
<th class=”text-center right-align ng-isolate-scope” data-target=”addModal” data-dismissible=”false”><span class=”right btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan tooltipped ng-scope” data-position=”bottom” data-delay=”50″ data-tooltip=”הוספת סעיף לשלב פנים המבנה” data-tooltip-id=”ac07bada-cdbb-40d9-8758-8efce776dfd7″><span class=”ng-scope”>+</span></span></th>
<th class=”text-center right-align”>סעיף לביצוע</th>
<th class=”text-center right-align”>תקציב מוערך</th>
<th class=”text-center right-align”>עלות בפועל</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”שלד כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”d73b18e1-75f0-f317-f4b7-1e0fce8839a4″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”76573e37-d371-8a98-80e2-6870857e7e45″>שלד</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”e50d18ca-2e12-6d5d-6dc0-4996388f4cb8″>394,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”2b62b613-3c89-9d42-000b-a1c548466444″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”אינסטלציה כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”636e03e0-5318-8c56-8f1c-06e8a4e1335e”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”6817b90b-1cf9-5e06-bd91-f6a5481b3ddf”>אינסטלציה</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”471d6231-2aba-d4bd-f51f-f31dc56f3ff1″>41,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”d9d9eddd-490f-d9a8-2c86-cb13dd7dc465″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”חשמל כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”614cf611-232e-eb63-72df-e38d086a24fa”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”27eef8fb-be23-5806-3abe-4df1c1552cb7″>חשמל</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”6c8fffe8-8abb-65c7-0e61-51cdf5009f46″>45,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”bfc30204-d9d3-22bd-2e67-d2d09b695381″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”איטום כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”32c2ecd0-e163-b6aa-6120-15b0aa817684″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”530adcee-afaa-c950-4154-c5c913c37688″>איטום</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”4d5c04bd-9fe2-ac59-fbb8-be0f6a9cbcb4″>31,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”9d5adfc6-8d57-1926-8daa-bf19d7a48b0f”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”ספי חלונות כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”d4b26df9-2846-7e86-3c78-84152d454790″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”44304ddc-67c9-7a11-32cb-3585051a2a05″>ספי חלונות</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”1ceefa93-e027-725e-6d1d-de9098fd1daf”>7,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”5d15a801-3f2f-804b-a97a-d710b61c1c91″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”טיח שחור ושליכט כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”63e615d0-f688-4056-3346-c38c907c0856″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”a0207659-e1b2-6127-64f9-22037231c7bc”>טיח שחור ושליכט</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”46760b73-980a-5540-e589-5684234a0c47″>90,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”b0f92555-01ad-334a-07f5-f3444fe24e8a”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”גג רעפים חשוף כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”200b900b-79cc-6d57-5413-92f90f4536dd”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”275b5868-fd9f-5284-2b69-06bb2642d7c2″>גג רעפים חשוף</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”2159e2a4-2084-b340-5099-83d61653a18c”>23,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”2e5552ab-0429-ddd7-6207-c931f7d16c10″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”אלומיניום כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”fb0576b9-59fe-fd99-b1b8-704d306b6c8b”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”97059d12-dbd1-05a0-531b-6e491a65846d”>אלומיניום</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”d07dd900-cb46-150f-0a02-0598cb8516e9″>100,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”a12a0ea8-2be7-6970-818c-5a9cbb3fbf6d”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”ריצוף עבודה כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”9c0ae9cf-c102-9a91-d663-062de757a77d”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”5ba990a5-63ef-7cda-4627-cbe86d519df8″>ריצוף עבודה</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”de6c025f-ab7b-f2ec-379d-156402eee356″>42,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”5056f913-13d4-988a-668e-78248d22e972″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”צבע כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”f982e613-15f1-bc89-e8ef-39facc0a6d79″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”0e34dfe1-9707-a6c9-71bb-bfa9e91e9ec8″>צבע</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”d63ddcb4-2390-61f1-8039-51bb0a0fc673″>25,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”8c7e089e-f04e-bec4-98b7-9679b696659f”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”עבודות כלליות כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”a65015a1-7af4-2da1-912b-56b313ad1d11″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”פועלים , ניקיון , מלט , טיט ועוד…” data-tooltip-id=”6b6d9817-b45a-ca97-e960-e762361a9d24″>עבודות כלליות</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”ccde4750-00a7-544a-3860-612003d72da7″>6,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”5814e927-3572-a603-e67d-481618bb7455″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”משקוף עיוור דלתות כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”42bf2b69-9137-9cea-1335-56aab57307b0″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”9cc6d84a-0c5e-9e63-a872-3f1a9f27b335″>משקוף עיוור דלתות</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”4e5861ae-5722-9a2f-2c58-e714cdded3c8″>1,500</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”83863cf0-4c2b-aab0-cb85-f6d558ca3975″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”הכנת צנרת גז כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”62c7af46-69f4-e29a-9cd0-bd5538d7d006″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”4b375809-316b-4d20-63a0-cd30b9804c69″>הכנת צנרת גז</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”525a2f4f-d1bc-5b80-54f0-a2e0b3460369″>1,035</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”d391e69b-dbad-cd8d-0f52-3e97dfb24881″>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id=”bottom1″></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=”col s12 m6 l4 right ng-scope” style=”text-align: right;”>
<div class=”card”>
<div class=”card-content cyan white-text center”>
<div class=”card-stats-number mt-7″>
<h4 class=”ng-binding”>3. חוץ המבנה</h4>
</div>
<h6 class=”card-stats-compare”>תקציב מוערך<span class=”cyan text text-lighten-5 mr-1 ng-binding”>50,500 </span><span class=”thin”>ללא מעמ</span></h6>
<div class=”card-stats-title”>עלות בפועל <span class=”cyan text text-lighten-5 mr-1 ng-binding”>0 </span><span class=”thin”>ללא מעמ</span></div>
</div>
<div class=”card-content”>
<div id=”budget2″ class=”center active”>
<div class=”row”>
<div class=”col s12″>
<table class=”highlight bordered responsive-table1″ style=”height: 132px;” width=”931″>
<thead>
<tr>
<th class=”text-center right-align ng-isolate-scope” data-target=”addModal” data-dismissible=”false”><span class=”right btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan tooltipped ng-scope” data-position=”bottom” data-delay=”50″ data-tooltip=”הוספת סעיף לשלב חוץ המבנה” data-tooltip-id=”49cc4c22-5ad1-a895-337c-28a0d8212336″><span class=”ng-scope”>+</span></span></th>
<th class=”text-center right-align”>סעיף לביצוע</th>
<th class=”text-center right-align”>תקציב מוערך</th>
<th class=”text-center right-align”>עלות בפועל</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”עבודות פיתוח כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”4adca6d4-e708-87cd-62fe-7394a85df794″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”a721c52b-9844-ada4-944a-9e0dde920dc3″>עבודות פיתוח</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”e99b4678-82d7-b7d3-df4f-7ebeb48a196c”>14,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”97adee68-6bc4-9c74-1268-419ee31ca11e”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחפרון כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”ab065684-b843-412e-0bcf-dcae4bc06f53″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”c45c786c-c34e-cf8c-f322-5f5c2bea068e”>מחפרון</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”2d41e513-52b1-b512-c40e-4d001a9ce962″>5,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”db629bf3-e3c9-3e6e-df8a-68142a686038″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”פינוי פסולת כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”1f5981e4-7fc1-44fd-b7f5-70ec368bef4d”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”98616d71-c682-4313-6411-5d056bb65460″>פינוי פסולת</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”db9b7480-2bd8-6ffa-9d1f-7ffd5b405fd1″>3,500</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”081d4226-7f06-0287-8f9f-b1ba83165e4c”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”גינה כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”0bb0b5b7-09ce-3f41-9808-3166cbd0d306″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”9430609e-e4ce-8478-ea7a-d7764eaa59e4″>גינה</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”44977514-c76b-10f7-9328-a8fc4dbc6121″>28,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”0a03f8f8-e7f3-98fb-58da-ebe6006783dc”>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id=”bottom2″></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=”col s12 m6 l4 right ng-scope” style=”text-align: right;”>
<div class=”card”>
<div class=”card-content cyan white-text center”>
<div class=”card-stats-number mt-7″>
<h4 class=”ng-binding”>4. מערכות הבית</h4>
</div>
<h6 class=”card-stats-compare”>תקציב מוערך<span class=”cyan text text-lighten-5 mr-1 ng-binding”>39,550 </span><span class=”thin”>ללא מעמ</span></h6>
<div class=”card-stats-title”>עלות בפועל <span class=”cyan text text-lighten-5 mr-1 ng-binding”>0 </span><span class=”thin”>ללא מעמ</span></div>
</div>
<div class=”card-content”>
<div id=”budget3″ class=”center active”>
<div class=”row”>
<div class=”col s12″>
<table class=”highlight bordered responsive-table1″ style=”height: 157px;” width=”944″>
<thead>
<tr>
<th class=”text-center right-align ng-isolate-scope” data-target=”addModal” data-dismissible=”false”><span class=”right btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan tooltipped ng-scope” data-position=”bottom” data-delay=”50″ data-tooltip=”הוספת סעיף לשלב מערכות הבית” data-tooltip-id=”ebb89da2-79ad-887a-8d86-2eae10a5b591″><span class=”ng-scope”>+</span></span></th>
<th class=”text-center right-align”>סעיף לביצוע</th>
<th class=”text-center right-align”>תקציב מוערך</th>
<th class=”text-center right-align”>עלות בפועל</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מיזוג אוויר כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”bb368a32-9fac-7e30-14a6-dc37d09b631b”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”aa7e7d90-0473-c56f-7651-8304b63e2097″>מיזוג אוויר</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”77f63030-e5eb-5766-3e79-86682f385689″>30,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”e766d5d1-b6ff-c0a8-a05f-843ab13e54eb”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”דוד שמש כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”b416f6fd-4d74-8c7c-03d7-6cc85ef3b570″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”כרמוגן סופר” data-tooltip-id=”e8f5bd34-bf15-b426-caa9-217567074b2e”>דוד שמש</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”c6e7d432-2669-3c0b-08c6-4c3e5686eda0″>4,800</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”39e420e1-45c5-6bdc-ab79-d32d9b4954a1″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”התקן מיזוג לממד כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”5ea77f32-a782-dd5a-6d5d-45553e46f933″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”4a917040-e5d9-1a2e-d03a-21efe22fdbfb”>התקן מיזוג לממד</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”2ebd7059-9cc2-da7f-6810-b6678e9388d2″>650</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”ad916edd-d609-74ec-18fc-c0afe50bee06″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מסנן ממ״ד כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”90f3cbaa-4830-d5bf-51f9-63eac627e235″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”e7a4805f-afbb-0ebd-d3fc-d9278ff232d6″>מסנן ממ״ד</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”b6f8afb4-5559-d193-96e5-bd7227a92716″>2,100</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”b814916c-12c8-22e0-3be6-299c95884c54″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”כיבוי אש כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”dc3c8a7f-3e6b-cbea-4eb6-eed447524fa0″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”4bbc7ca6-5ee4-c9be-fe76-8747e8344d83″>כיבוי אש</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”7e103bb2-000e-4cc9-ee8e-9e91053f51b3″>2,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”0c1ca125-14cd-1a71-cfef-dab7c1113e6e”>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id=”bottom3″></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=”col s12 m6 l4 right ng-scope”>
<div class=”card”>
<div class=”card-content cyan white-text center” style=”text-align: right;”>
<div class=”card-stats-number mt-7″>
<h4 class=”ng-binding”>5. גמרים</h4>
</div>
<h6 class=”card-stats-compare”>תקציב מוערך<span class=”cyan text text-lighten-5 mr-1 ng-binding”>327,100 </span><span class=”thin”>ללא מעמ</span></h6>
<div class=”card-stats-title”>עלות בפועל <span class=”cyan text text-lighten-5 mr-1 ng-binding”>0 </span><span class=”thin”>ללא מעמ</span></div>
</div>
<div class=”card-content”>
<div id=”budget4″ class=”center active”>
<div class=”row”>
<div class=”col s12″>
<table class=”highlight bordered responsive-table1″ style=”height: 382px;” width=”949″>
<thead>
<tr>
<th class=”text-center right-align ng-isolate-scope” data-target=”addModal” data-dismissible=”false”><span class=”right btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan tooltipped ng-scope” data-position=”bottom” data-delay=”50″ data-tooltip=”הוספת סעיף לשלב גמרים” data-tooltip-id=”8c6d9a8c-bb9d-f88b-2fa6-dacbb572f1a7″><span class=”ng-scope”>+</span></span></th>
<th class=”text-center right-align”>סעיף לביצוע</th>
<th class=”text-center right-align”>תקציב מוערך</th>
<th class=”text-center right-align”>עלות בפועל</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מעקות חוץ כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”ac24b286-f7de-b4a0-e8f9-8552172ddd7c”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”fddd0f28-82c0-00e9-9289-2900ccef6f8a”>מעקות חוץ</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”21629edf-90b8-67d5-05f0-7e419e318edf”>50,400</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”bbc0dc01-6c86-59db-4a21-79132928243e”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מעקה מדרגות פנים כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”006fa734-18d8-cc73-6c77-3e5c4e296eb4″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”49c22805-1e2b-8a66-34f2-935a3f5999e3″>מעקה מדרגות פנים</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”2a2e5d84-b73b-c4ed-dcff-ec5e182d418c”>1,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”7dad2e59-c9a9-7e5c-a0b7-020ff7923ad5″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”פרגולות כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”ddc47806-83b4-def6-4733-66081b07d0a2″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”7067b179-b1e9-c95b-1b55-de094e6ce022″>פרגולות</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”91f35e62-8450-525d-482c-e32ae9e69c30″>27,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”f7674c42-da63-b035-d427-5a39a79ff04f”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”עבודות גבס כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”65b54eb4-d36e-7260-83c3-b76dcf99c7f5″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”aa14b917-17c1-8551-6f42-c0b91e2f3e7b”>עבודות גבס</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”cdb0211d-f226-eeae-4203-f8821300d6e6″>11,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”78eee529-8e36-84b3-b96c-7d29179daf13″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”נגרות כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”e8a2cb05-afa1-7d82-c402-a042c660318c”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”214cfa00-3ec9-0bb7-1aa7-7a02ab25fb16″>נגרות</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”311a1a5b-cc44-c172-3c65-f70faef1f57b”>65,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”806439e6-8cdd-fe18-f2d1-96dbffabe49e”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”דלתות פנים כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”0fc73824-2447-6dc3-eee4-55cb7bc5cc69″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”bedbf00d-54ec-80de-cdc7-646623ef7684″>דלתות פנים</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”8b26ea50-3951-af0b-199d-625d069f4576″>20,700</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”d68e8f11-a5fd-c73b-b478-770f127c8e7d”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”דלת חוץ כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”1d9c046f-208e-d443-1d20-db22cd4ca979″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”97505641-c174-760e-b0a3-a06299048e04″>דלת חוץ</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”12b08f02-3279-42bd-b7b4-0c8b6c28e1c5″>11,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”e8dc811c-d3af-4ec1-d6bb-998f409002ac”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”ריצוף וסניטריה כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”ce737ab6-a6eb-11c4-ac52-ed37a5334c97″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”c424fd6d-fc63-77bf-fdd8-03f85f8bd8c7″>ריצוף וסניטריה</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”85648949-5672-39d4-acf1-a4d97235852c”>82,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”17b62da4-ae8e-f236-8590-a55239a2886c”>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מטבח כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”ac96f571-8dde-5b35-050c-654604d3ae53″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”38893543-ddb1-9820-5664-4cc8849db2a2″>מטבח</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”b3318d37-1728-4168-eeee-785cc30fa7e9″>40,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”9841920b-8194-f5d8-877c-85f07a8e2482″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”שייש קייסר כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”8eeccf22-4944-bae1-6d93-803052042f8a”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”4667002a-38ab-1ce9-4a36-4600707d3f81″>שייש קייסר</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”c952067d-86e9-a68d-834d-38a2eaae7730″>13,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”d1187329-a4f8-e298-524d-69bbd3054267″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”חברת ניקיון כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”7e93785f-aabe-60d2-80c5-e685c0c10fb4″>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”8b0aced5-4e73-d2e6-94f5-20e465a0527a”>חברת ניקיון</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”c2aec14d-b90d-e820-d0c7-e30ec283f7de”>4,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”f6feb9c6-f2b8-a132-472c-391d0c735f92″>0</td>
</tr>
<tr class=”ng-scope ng-isolate-scope” data-target=”demoModal” data-dismissible=”false”>
<td class=”text-center right-align tooltipped ng-scope” style=”text-align: right;” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”התקנת גז כל הפרטים המלאים ועריכה” data-tooltip-id=”46081839-f60c-6e17-e89b-58f45bcdd72b”>
<div class=”btn-floating btn btn-price waves-effect waves-light cyan ng-scope”><i class=”material-icons tiny white-text”>edit</i></div></td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” style=”text-align: right;” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”” data-tooltip-id=”78ed2589-60e7-7fc7-b545-04889cf09264″>התקנת גז</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” style=”text-align: right;” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”b005ec1d-001d-5394-6ca8-d6b2613b483b”>2,000</td>
<td class=”text-center right-align ng-binding tooltipped ng-scope” style=”text-align: right;” data-position=”top” data-delay=”50″ data-tooltip=”מחיר ללא מעמ” data-tooltip-id=”e6aa5f34-e81c-479c-6182-7141ad246aee”>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

השאר תגובה